Política de Privacitat

La visita a aquest lloc web no implica que l’usuari estiga obligat a facilitar cap informació. En el cas que l’usuari facilite alguna informació de caràcter personal, les dades recollides en aquest lloc web seran tractats de manera lleial i lícita amb subjecció en tot moment als principis i drets recollits en el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, General de Protecció de Dades (RGPD) i altra normativa aplicable.

En compliment del que es disposa en l’article 13 del RGPD l’informem del següent:

Responsable

WEE ECOMMERCE S.L. (d’ara endavant, Celebrand)

Domicili Social: C/ Creu Roja 1, Bloc 6, PB, 11 46014 València, Espanya

NIF/CIF: B98656275

Telèfon: 601389749

Amb quina finalitat tractem les seues dades personals?

Les dades personals que aporte l’Usuari a través del formulari de contacte de la web celebrand.es, així com després de la contractació d’un servei en Celebrand, es tractaran amb les finalitats que s’expliquen en el mateix i respondran principalment a la finalitat d’informar-lo i atendre (fins i tot per via electrònica) a la seua sol·licitud de contacte, gestió o tramitació de les seues consultes respecte dels productes i serveis de Celebrand.

A més, podrem enviar-li informació comercial addicional sobre els nostres productes o serveis per qualsevol mitjà, fins i tot per via electrònica. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·licite el cessament de l’activitat, sense perjudici de les obligacions legals de conservació que pogueren existir.

L’Usuari tindrà dret a accedir, rectificar i suprimir les dades. El cessament de l’activitat de l’enviament de butlletins informatius via correu electrònic es podrà exercir en qualsevol moment des del mateix email que es rep en l’apartat “donar-me de baixa”.

Legitimació

La base legal per al tractament de les seues dades per part de Celebrand és la correcta execució del contracte de prestació de serveis odontològics segons el pla de tractament per Vosté acceptat.

D’altra banda, el tractament de les dades amb finalitats de prevenció de frau, l’elaboració d’un “perfil comercial” utilitzant dades derivades de la gestió dels productes i serveis contractats amb Celebrand i l’enviament de comunicacions comercials pròpies sobre productes i serveis similars als que van ser objecte de contractació, es basen en l’interés legítim de la companyia per a aquests tractaments d’acord amb la normativa vigent, sent essencials per a la prestació del servei.

Per a l’enviament d’informació comercial basarem el tractament en el seu consentiment encara que si Vosté ja és client, podrem enviar-li informació sobre productes similars proporcionant-li sempre un mitjà senzill i gratuït per a donar-se de baixa.

En cap cas, la retirada dels consentiments addicionals a la prestació del servei odontològic que se li sol·liciten en el present document, condiciona l’execució d’aquest contracte.

El consentiment aquí prestat pel Titular per a comunicació de dades a tercers té caràcter revocable en tot moment, sense efectes retroactius.

Destinataris

Les seues dades podran ser comunicades als següents destinataris:

 • Entitats bancàries i financeres per al cobrament dels serveis contractats.
 • A l’Oficina de consumidors i usuaris en cas d’existir alguna reclamació.
 • Empreses encarregades de la gestió del màrqueting de la pàgina web celebrand.es amb la finalitat que siguen tractats per aquestes per a remetre-li comunicacions comercials, fins i tot per mitjans electrònics, sobre productes i serveis que puguen resultar del seu interés, tret que manifeste la seua voluntat en contra marcant la casella habilitada a aquest efecte.
 • En els supòsits legalment establerts, com és el cas de les Forces i Cossos de Seguretat.
 • A les administracions públiques a les quals hàgem de facilitar informació amb motiu del compliment de les nostres obligacions legals.
 • Per a l’enviament de butlletins d’informació (newsletters) o butlletins de notícies és possible que utilitzem dues eines: Mailchimp, que pertany a la companyia estatunidenca The Rocket Science Group, LLC; i SendinBlue que pertany a la companyia francesa SendinBlue SAS. Per tant, estaríem davant una transferència internacional de les seues dades per a prestar únicament aquest servei. Pots trobar informació sobre aquestes companyies i la seua política de privacitat en SendinBlue i Mailchimp.

En la seua condició de client actiu de celebrand.es, vosté rebrà per correu electrònic de manera periòdica informació d’interés o recomanacions de serveis, amb independència de si s’ha subscrit al nostre butlletí informatiu (newsletter). D’aquesta manera volem proporcionar-li informació sobre els serveis de Celebrand.

Òbviament, vosté pot donar-se de baixa de nostra newsletter en qualsevol moment mitjançant el mecanisme de cancel·lació de subscripció que s’inclou en tots els correus electrònics enviats per celebrand.es, i especificant-lo a través del correu hola@celebrand.es

Celebrand assegura la confidencialitat de les dades aportades i garanteix que, en cap cas, seran cedits per a cap altre ús sense intervenir consentiment previ i exprés dels nostres clients. Només li demanarem aquelles dades necessàries per a la prestació dels serveis requerits i únicament seran emprats per a aquest fi.

Drets dels interessats

L’interessat té els següents drets:

 • Podrà sol·licitar informació sobre les dades de caràcter personal emmagatzemades que el concernisquen (accés).
 • Podrà sol·licitar que es corregisca la inexactitud de les seues dades personals (rectificació).
 • Podrà sol·licitar l’eliminació o limitació del tractament de les seues dades personals i (supressió i limitació).
 • També podrà sol·licitar que se li posen a disposició les seues dades personals en un format estructurat, corrent i de lectura mecànica (portabilitat). Per a això haurà de dirigir-se per escrit adjuntant una còpia del DNI o document que li identifique, a l’adreça a dalt indicada, també a través del nostre formulari o al correu electrònic hola@celebrand.es.
 • L’interessat també té dret a presentar una reclamació davant les autoritats de protecció de dades (Agència Espanyola de Protecció de Dades). No obstant això, qualsevol qüestió relacionada amb les dades li convidem a contactar amb nosaltres per a solucionar-la.

Delegat de protecció de dades

Hem designat un delegat de protecció de dades (DPO) per a qualsevol qüestió relacionada amb les seues dades personals. Pot contactar amb ell a través de l’adreça hola@celebrand.es

Qualitat de les dades

Els usuaris hauran de garantir la veracitat, exactitud, autenticitat i vigència de les dades de caràcter personal que els hagen estat recollits.

Protecció dels menors

No recollim dades personals de menors. És responsabilitat del pare/mare/tutor legal vetllar per la privacitat dels menors, fent tot el possible per a assegurar que han autoritzat la recollida i l’ús de les dades personals del menor.

Actualitzat: 25 de febrer de 2021