Avís Legal

1.  Dades identificatives

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació t’exposem les dades identificatives de la nostra empresa:

WEE ECOMMERCE S.L. (d’ara endavant, Celebrand)

Domicili Social: C/ Creu Roja 1, Bloc 6, PB, 11 46014 València, Espanya

NIF/CIF: B98656275

Telèfon: 601389749

2. Usuaris

L’accés i/o ús d’aquest portal atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran aplicables independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resulten d’obligat compliment.

3. Ús del portal

Celebrand proporciona l’accés a multitud de productes, informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) en Internet pertanyents a Celebrand, o a tercers als quals l’USUARI pot tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita.

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Celebrand ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, a no emprar-los per a:

  • Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.
  • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.
  • Propietat intel·lectual i Industrial
  • Tots els signes distintius, marques, noms comercials, continguts, estructura, disseny i forma de presentació dels elements i qualsevol altra informació que aparega en aquest lloc web són propietat de Celebrand per si o com a cessionària i estan protegits pels drets de propietat industrial i intel·lectual.
  • L’usuari té prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública i, en general qualsevol altra forma d’explotació dels elements referits en l’apartat anterior sense autorització expressa de Celebrand.
  • L’usuari s’abstindrà d’emprar mitjans que puguen suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguen estar instal·lats i que comporten un risc o mal o inutilització del lloc web i/o els seus continguts.
  • Celebrand no es responsabilitza del possible ús inapropiat que tercers realitzen d’aquesta pàgina Web, ni de la informació que a través d’ella transmeten a tercers. L’ús dels continguts que puga fer l’usuari i les eventuals conseqüències, danys o perjudicis que pogueren derivar-se, són de l’exclusiva responsabilitat de l’usuari. Celebrand s’exclou pels danys i perjudicis de tota naturalesa causats als usuaris per l’ús d’enllaços (links), directoris i eines de cerca, que permeten als usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers així com de la presència de virus o altres codis maliciosos en els continguts que puguen produir qualsevol mena de danys en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris. Celebrand es reserva el dret d’exercitar les accions legals que considere oportunes derivades de qualssevol usos il·lícits per part de tercers dels continguts de la seua pàgina web.
  • Exclusió de garanties i responsabilitat.

Celebrand no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pogueren ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

4. Modificacions

Celebrand es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que considere oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguen presentats o localitzats en el seu portal.

5. Enllaços

En el cas que en el nom del domini es disposessen enllaços a altres llocs d’Internet, Celebrand no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Celebrand assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web alié, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Celebrand es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incomplisquen les Condicions Generals d’Ús.

6. Dret d’exclusió

Celebrand es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incomplisquen les Condicions Generals d’Ús.

7. Generalitats

Celebrand perseguirà l’incompliment de les condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguen correspondre en dret.

Celebrand podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

8. Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre Celebrand i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals espanyols.

Resolució de litigis en línia en matèria de consum conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.